Czy dziecko niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim może uczyć się w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w którym zdiagnozowano niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim oraz sprzężenie - niepełnosprawność ruchową. Czy dziecko może uczyć się w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy? Jeżeli tak to jaką realizuje podstawę programową oraz ramowy plan nauczania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX