Czy dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą uczyć się języka mniejszości narodowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do szkoły podstawowej specjalnej mogą uczyć się języka mniejszości narodowej/język mniejszości etnicznej/język regionalny/własnej historii i kultury? W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół w Załączniku Nr 2 Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w odnośniku nr 1 wpisano: 1) Dotyczy również uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej. Czy to oznacza, że ten ramowy plan nauczania dotyczy również uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkoły specjalnej? W Załączniku Nr 2 Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie określono wymiaru godzin zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz własnej historii i kultury. Czy na tej podstawie należy stwierdzić, że dzieci te nie uczą się języka mniejszości narodowej/język mniejszości etnicznej/język regionalny/własnej historii i kultury i w związku z tym szkole podstawowej specjalnej niepublicznej nie przysługuje dotacja na naukę języka kaszubskiego na dzieci uczące się tego języka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy