Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od kilkunastu lat rodzice przedszkolaków mogli korzystać z ubezpieczenia grupowego NNW zawieranego: dawniej przez radę rodziców, a w ostatnich latach Ubezpieczającym było przedszkole miejskie, polisę podpisywał dyrektor. Rodzice otrzymywali informację na zebraniach, a następnie sami decydowali o ubezpieczeniu lub nieubezpieczeniu dziecka w ramach tej polisy - było to dobrowolne, ale rodzice w większości byli zainteresowani tym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków z uwagi na atrakcyjne warunki oraz wysokość składki rocznej. Jak obecnie wygląda to zagadnienie? Czy przedszkole nie ma już prawa zawierać polisy z ubezpieczycielem i proponować rodzicom przystąpienie do polisy? Czy dziecko uczęszczające do przedszkola powinno być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków? Czy jeśli przedszkole nie może już zawierać polisy to czy ma prawo pozyskać od rodzica informację czy ten prywatnie wykupił dla dziecka polisę NNW prywatnie i jest ono ubezpieczone? Co jeśli wypadek zdarzy się na terenie przedszkola, a dziecko nie będzie nigdzie ubezpieczone? Jaki jest stan prawny zagadnienia ubezpieczania dzieci uczęszczających do przedszkola od NNW? Czy zgodne z prawem będzie jeśli rodzice (rada rodziców) upoważni dyrektora do zawarcia polisy NNW, a pozostali rodzice na zasadzie dobrowolnej decyzji ubezpieczą dziecko w ramach takiej polisy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?