Czy dzieci, które otrzymają nieodpłatnie laptopy do nauki zdalnej od gminy, będą miały jakieś obowiązki podatkowe? - OpenLEX

Czy dzieci, które otrzymają nieodpłatnie laptopy do nauki zdalnej od gminy, będą miały jakieś obowiązki podatkowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 czerwca 2022 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2021 r.

PYTANIE

W ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –"Granty PPGR" Gmina jako grantobiorca zakupi laptopy z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiające pracę zdalną uczniów. Wartość laptopa nie przekroczy kwoty 3.500 zł. Następnie grantobiorca przekaże nieodpłatnie na własność zakupiony sprzęt dla wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o wsparcie (opiekunów dzieci małoletnich oraz pełnoletnich uczniów).

Czy ww. bezpłatne przekazanie na własność będzie rodziło powstanie obowiązku podatkowego po stronie osoby otrzymującej laptop, czy też jednak przepisy podatkowe przewidują zwolnienie zapłaty podatku dla tych osób? Czy osoby które otrzymają laptopy będą zobowiązane do złożenia jakiegokolwiek zeznania podatkowego do Naczelnika Urzędu Skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX