Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy działka budowlana jest działką budowlaną w rozumieniu § 3 pkt 1a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t., a tym samym można na niej realizować przedsięwzięcie w postaci budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w przypadku budowy studni i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, które to (jak twierdzi projektant) stanowią infrastrukturę techniczną tej działki?

Plan miejscowy dopuszcza możliwość budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do czasu wybudowania kanalizacji, natomiast w pozostałym zakresie stanowi, tu cyt. "W terenach przeznaczonych pod inwestycję zaleca się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację zabudowy". Tut. organ ma wątpliwość odnośnie tego, czy zaprojektowane urządzenia do odprowadzania nieczystości oraz budowa studni, stanowią i spełniają definicję urządzeń infrastruktury technicznej w myśl w/w definicji działki budowlanej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację