Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z umową najmu wynajmujący ma obowiązek: "utrzymania w dobrym stanie technicznym dachu, zewnętrznych ścian i innych składników konstrukcji i instalacji Budynku. Jeżeli jakakolwiek awaria lub uszkodzenie powyższych elementów wyniknie z działania lub zaniedbania Najemcy, jego pracowników lub osób, którymi się posługuje, Najemca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów niezbędnych napraw. Najemca zapewni Wynajmującemu i przedstawicielom Wynajmującego dostęp do Pomieszczeń dla celów przeprowadzenia takich konserwacji i napraw, których koszt obciąży Najemcę w ramach Kosztów Operacyjnych." W wykonaniu tych obowiązków zgodnie z umową najmu wynajmujący zgłosił najemcy podjęcie prac związanych z utrzymaniem instalacji budynku w zgodności z przepisami, w tym o ochronie przeciwpożarowej. Najemca zaakceptował harmonogram, ale w trakcie prac podejmował działania utrudniające ich prowadzenie przez profesjonalnego wykonawcę.

Czy takie działanie najemcy (utrudnianie lub uniemożliwianie prac dot. ochrony przeciwpożarowej) stanowi, poza naruszeniem obowiązków umownych najemcy, naruszenie prawa (w tym ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961), etc.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?