Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 marca 2013 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2013 r.

PYTANIE

Nasz pracownik zatrudniony jest na cały etat z wynagrodzeniem wyższym od minimalnego. Z tego tytułu objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Dodatkowo posiada ok. 30 ha ziemi, na której uprawia warzywa i owoce. Nie zajmuje się przetwarzaniem wyprodukowanych płodów, tzn. w formie nieprzetworzonej sprzedaje je do miejscowej chłodni (dokonując jedynie takich czynności jak np. "ogławianie" cukinii, czy różyczkowanie kalafiora).

1)

Czy ta jego "działalność" jest działalnością gospodarczą i jako taka podlega ewidencji w urzędzie gminy lub innym urzędzie? Jakim? W jakim rejestrze? Na podstawie jakich przepisów?

2)

Jak jest opodatkowana ta "działalność rolnicza", jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy oprócz podatku rolnego, jaki płaci się od ha przeliczeniowego należy jeszcze coś płacić?

3)

Planuje od nowego roku współzałożyć grupę producencką w formie spółdzielni. Na co zwrócić uwagę przy rejestracji spółdzielni? Jak będą wyglądały rozliczenia podatkowe grupy?

4)

Czy fakt zgłoszenia dla celów podatku VAT na zasadach ogólnych zobowiązuje do opodatkowania dochodów z działów specjalnych na zasadach ogólnych dla celów podatku dochodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację