Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą w zakresie gastronomii (restauracja - wyłącznie sprzedaż w zakładzie), podatnik VAT wykonuje sprzedaż produktów zawierających jako składnik alkohol wysokoprocentowy (o zawartości pow. 18% alkoholu w jednostce miary). Udział użytego składnika w jednostce produktu nie jest znaczny (nie więcej niż 1-3% masy produktu). Podatnik nie posiada dokumentacji dotyczącej receptur wszystkich produkowanych przez siebie wyrobów, w tym produktów zawierających alkohol wysokoprocentowy.

Czy opisana powyżej działalność w zakresie świadczenia usług gastronomicznych wymaga uzyskania we właściwym organie samorządowym koncesji na sprzedaż alkoholu wysokoprocentowego (o zawartości powyżej 18%)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?