Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2020 r. pani Maria zamierza sprzedać nieruchomość składającą się z działek gruntu o pow. 7,7 ha. Pani Maria stała się właścicielką tej nieruchomości w drodze dziedziczenia po zmarłej siostrze w udziale 1/2 w ramach dziedziczenia ustawowego (protokół dziedziczenia) i w udziale 1/2 w skutek działu spadku (umowa działu spadku). Siostra pani Marii zmarła 14.06.2017 r. w chwili śmierci była stanu wolnego i nie miała dzieci. Spadkodawczyni miała rodzeństwo tj. Marię i Stanisława. W dniu 2.10.2017 r. na podstawie protokołu dziedziczenia (akt notarialny) spadek po zmarłej odziedziczyli w udziałach po 1/2 Pani Maria i brat Stanisław. W dniu 5.01.2018 r. aktem notarialnym - umowa działu spadku pani Maria i brat Stanisław dokonali działu spadku po zmarłej siostrze w ten sposób, że wyłącznym właścicielem nieruchomości stała się pani Maria bez jakichkolwiek spłat na rzecz brata. W myśl art. 10 ust. 1 pkt. 8 PIT przychodem jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przepis ust. 5 tego przepisu stanowi natomiast, że w przypadku odpłatnego zbycia nabytych w drodze spadku nieruchomości, okres, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę. Natomiast w art.10 ust. 7 zapisano, że nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Czy pani Maria, sprzedając mieszkania w 2020 r., nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku, gdyż w 1/2 nabyła spadek w drodze dziedziczenia, a spadkodawczyni nabyła działki będące przedmiotem spadku umową z 7.10.1982?

Czy będzie zobowiązana do zapłaty podatku, gdyż w 1/2 nabyła spadek w drodze działu spadku ponad przysługujący udział w spadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?