Czy dyżury ponad specjalizację lekarza rezydenta wliczać należy do podstawowego czasu pracy? - OpenLEX

Czy dyżury ponad specjalizację lekarza rezydenta wliczać należy do podstawowego czasu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 7 sierpnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2019 r.

PYTANIE

Lekarz rezydent wykonuje dyżury w Szpitalu ponad te które ma w programie specjalizacji. Ma zawartą tylko jedną umowę - umowę o pracę rezydencką. Zgodnie z przepisami Szpital nie odejmuje godzin z dyżurów celem uzupełnienia podstawowego czasu pracy 35 g. 55 min. (tzw. zejścia) tylko z dyżurów objętych programem specjalizacji (trzy dyżury miesięcznie). Z pozostałych dyżurów Szpital zalicza część godzin na podstawowy czas pracy jeżeli ze względu na dyżury lekarz nie wypracował czasu pracy "podstawowego" 35 godz. 55 minut tygodniowo. Szpital płaci dodatki za godziny pracy w ramach dyżurów także od tych które zaliczył do podstawowego czasu pracy. Lekarz rezydent twierdzi, że w obowiązującym stanie prawnym Szpital nie może odliczać "zejść" (godzin z dyżurów zaliczać na czas pracy podstawowy 35 g 55 m.in tyg.) dyżurów, bo umowę ma jedną, a prawo nie określa, że zakaz odliczania zejść dotyczy wyłącznie dyżurów w ramach programu specjalizacji.

Czy Szpital postępuje właściwie? A jeżeli nie, to jakich czynności należy dokonać aby możliwe było zaliczenie godzin z dyżurów pełnionych ponad program specjalizacji do podstawowego czasu pracy?

Lekarz podpisał klauzulę opt-out.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?