Czy dywidendy wypłacone spadkobiercom zmarłego wspólnika podlegają opodatkowaniu PIT? - OpenLEX

Czy dywidendy wypłacone spadkobiercom zmarłego wspólnika podlegają opodatkowaniu PIT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2022 r. spadkobiercy wspólnika spółki z o.o. zawarli ugodę sądową w której dokonano podziału majątku po zmarłym wspólniku w skład którego wchodziły m.in. udziały w sp. z o.o. W zawartej ugodzie wskazano m.in. kwoty dywidendy za poszczególne lata 2015-2020 podlegające wypłacie spadkobiercom. Uchwały w zakresie wypłaty dywidendy za poszczególne lata podjęte zostały po śmierci wspólnika. Dywidendę za lata 2015 i 2016 spółka przekazała do depozytu sądowego w kwocie brutto wskazując, że przekazuje kwotę brutto, tj. bez potrącenia podatku dochodowego.

Czy spółka z o.o. dokonując wypłaty dywidendy spadkobiercom wspólnika na podstawie ugody sądowej zawartej przez spadkobierców powinna pobrać podatek dochodowy z tytułu dywidendy na podst. art. 41 ust 4 PIT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX