Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2006 r.

PYTANIE

Nasz pracownik, który jest jednocześnie udziałowcem spółki, ma dokonane przez komornika zajęcie wynagrodzenia na należności inne niż alimentacyjne. Obecnie spółka dokonała podziału zysku i podjęła uchwałę o wypłacie dywidendy.

Czy dywidenda podlega zajęciu? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Art. 87 § 5 k.p. mówi o należnościach przysługujących pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, ale dywidenda nie wynika z tytułu zatrudnienia, lecz z faktu posiadania udziałów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?