Czy dyrektorowi zespołu szkolno - przedszkolnego, który był jedynym pracownikiem pedagogicznym w okresie strajku przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektorowi zespołu szkolno - przedszkolnego należy się dodatkowe wynagrodzenie za czas strajku? W związku ze strajkiem, w którym uczestniczyli wszyscy nauczyciele dyrektor był jedynym pracownikiem pedagogicznym który mógł sprawować opiekę nad dziećmi/uczniami w godzinach funkcjonowania placówki od 6.30 do 16.00 przez 5 dni. Placówka była otwarta wyżej wymienionych godzinach i oferowała zajęcia opiekuńcze dla dzieci/uczniów wg standardowej organizacji. Dyrektor w tym czasie zarówno był w gotowości oraz również faktycznie realizował zajęcia opiekuńcze. Wobec powyższego za jakie godziny dyrektorowi należy się dodatkowe wynagrodzenia w ramach zastępstw doraźnych? Wszystkie w których placówka była otwarta czy tylko te w których faktycznie sprawował opiekę nad dziećmi/uczniami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX