Czy dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego powinna zastępować jedna, czy więcej osób?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego jest jednocześnie dyrektorem szkoły podstawowej i przedszkola. Funkcjonuje bez zastępcy. Organ prowadzący powinien wskazać w trybie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., nauczyciela, który go zastępuje w razie nieobecności.

Czy wskazanie to powinno odnosić się osobno do przedszkola i szkoły podstawowej, czy do całości zespołu?

Czy powinny to być dwie osoby, czy jedna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX