Czy dyrektora przedszkola można odwołać z urlopu dla poratowania zdrowia? - OpenLEX

Czy dyrektora przedszkola można odwołać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przypadku, gdy dyrektor przedszkola, który otrzymał zgodę na urlop dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zleconego leczenia uzdrowiskowego nie będzie mógł odbyć leczenia (z uwagi na pozytywny wynik testu COVID), czy w związku z tym organ prowadzący będzie mógł odwołać go z w/w urlopu i przywrócić do świadczenia pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX