Czy dyrektor szkoły, z której przechodzi uczeń jest zobowiązany do przesłania szkolnego planu nauczania dla tego ucznia do kolejnej szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2017 r.

PYTANIE

Uczeń publicznego gimnazjum przeszedł w trakcie roku szkolnego w klasie 2 z innej szkoły. Czy dyrektor szkoły, z której przechodzi uczeń jest zobowiązany do przesłania szkolnego planu nauczania dla tego ucznia? Czy zamiast szkolnego plan nauczania wystarczy przesłać odpis arkusza ocen?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access