Czy dyrektor szkoły wypłaca odprawę pieniężną nauczycielowi dyplomowanemu, który po przejściu na emeryturę został ponownie zatrudniony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły wypłaca odprawę pieniężną nauczycielowi dyplomowanemu, który został ponownie zatrudniony (po przejściu na emeryturę i odebraniu odprawy) na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze etatu?

Z powodu zmniejszenia liczby oddziałów z nauczycielem został rozwiązany stosunek pracy.

Czy zatem umowa zawarta na 15/18 nie na podstawie mianowania tylko umowę o pracę również kwalifikuje nauczyciela do odprawy pieniężnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX