Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły, w której funkcjonują oddziały przedszkolne, może przydzielić nauczycielowi klas I-III w ramach całego etatu prowadzenie zajęć w oddziale przedszkolnym w wymiarze 25 godzin tygodniowo bez zgody tego nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?