Czy dyrektor szkoły udziela zezwolenia w drodze decyzji, na realizację obowiązku szkolnego w formie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych indywidualnych lub grupowych dziecku z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły powinien udzielić zezwolenia w drodze decyzji, na realizację obowiązku szkolnego w formie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych indywidualnych lub grupowych w ośrodku rewalidacyjno-edukacyjno- wychowawczym dziecku z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access