Czy dyrektor szkoły publicznej, prowadzonej przez jst może być opiekunem młodzieży podczas wyjazdu lub wycieczki szkolnej? - OpenLEX

Czy dyrektor szkoły publicznej, prowadzonej przez jst może być opiekunem młodzieży podczas wyjazdu lub wycieczki szkolnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2019 r.

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły publicznej, prowadzonej przez jst może być opiekunem młodzieży podczas wyjazdu lub wycieczki szkolnej? Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki w § 11 mówi, że to dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły. Jeśli dyrektor może być opiekunem, to czy wtedy prezydent, jako pracodawca powinien wyrazić zgodę na taki wyjazd, czy też wyznaczyć dyrektora jako opiekuna wycieczki/wyjazdu? Czy należy to traktować jako usprawiedliwiona nieobecność w miejscu pracy? Czy może należy wystawić delegację? Jak należy postąpić w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?