Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2014 r.

PYTANIE

Treść art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN stanowi, iż dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajeć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. W jakich sytuacjach będziemy mieli do czynienia z przypadkiem, o którym mowa po słowie "lub".

O jaki okres chodzi?

Czy nauczyciel powracający ze stanu nieczynnego powinien być zawsze zatrudniony na czas nieokreślony?

Jeżeli sąd orzeknie o przywróceniu do pracy nauczyciela znajdującego się w stanie nieczynnym od września 2013 r. do lutego 2014 r., a okaże się że od września 2014 r. znowu nie ma godzin dla tego nauczyciela, to czy może znowu przejść w stan nieczynny?

Czy w stan nieczynny można przejść tylko raz, czy kilka razy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?