Czy dyrektor szkoły powinien wypłacić nauczycielowi przywróconemu do pracy wyrokiem sądu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy jeżeli wyrok o tym nie stanowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania został zwolniony na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Sąd pracy przywrócił jednak nauczyciela do pracy bez określenia czy przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Czy na podstawie takiego wyroku szkoła wypłaca wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy na podstawie art. 57 § 1 Kodeksu pracy, skoro nie mamy do czynienia z wypowiedzeniem stosunku pracy tylko szczególną formą jego rozwiązania przewidzianą Kartą Nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX