Czy dyrektor szkoły powinien wydać nauczycielowi kopię skargi złożonej przez rodzica? - OpenLEX

Czy dyrektor szkoły powinien wydać nauczycielowi kopię skargi złożonej przez rodzica?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły powinien wydać nauczycielowi kopię skargi złożonej na tego nauczyciela przez rodzica? Dyrektor odczytał treść pisma nauczycielowi, natomiast odmawia wydania kopii pisma. Nauczyciel wnioskował o wydanie kopii pisma rodzica, natomiast dyrektor szkoły odmówił, argumentując, że nauczyciel nie może żądać udostępnienia skargi w trybie informacji publicznej oraz, że skarga nie jest informacją publiczną. Nauczyciel w swoim wniosku nie powoływał się na udostępnienie kopii pisma rodzica w trybie dostępu do informacji publicznej. Czy nauczyciel, którego dotyczy skarga rodzica ucznia ma prawo otrzymać kpię pisma dotyczącego jego osoby w celu umożliwienia mu obrony własnych interesów pracowniczych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX