Czy dyrektor szkoły powinien rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem, który przedłożył decyzję ZUS o przyznaniu renty okresowej z tytułu częściowej niezdolności do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2014 r.

PYTANIE

Nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie mianowania. W dniu 25 kwietnia 2014 r. przedłożył decyzję wydaną przez ZUS o przyznaniu renty okresowej z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jednocześnie przedłożył wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu zatrudnienia.

Czy w związku z powyższym należy rozwiązać stosunek pracy z niniejszy nauczycielem i zatrudnić go na nowo na podstawie umowy o pracę?

Czy tez istnieje możliwość zawarcia porozumienia zmieniającego warunki zatrudnienia?

Dodatkowo proszę o wyjaśnienie kwestii czy w danej sytuacji przy rozwiązaniu stosunku należy wypłacić nauczycielowi odprawę rentową i ekwiwalent za niewykorzystany urlop i czy umowę o pracę należy zawrzeć tylko do dnia 27 czerwca 2014 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX