Czy dyrektor szkoły powinien opracować regulamin udzielania zamówień publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły powinien opracować regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (o wartości do 130.000 zł netto)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX