Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z jakich powodów i na jakiej podstawie prawnej dyrektor szkoły może pozostawić uczennice na drugi rok w klasie III. Pragnę nadmienić, iż dziewczynka wcześniej kontynuowała naukę w Anglii. W naszej szkole jest od marca 2019 r. W momencie przyjęcia do szkoły, rodzice nie wyrażali zgody na umieszczenie jej w klasie programowo niższej, mimo tego, że jest młodsza o 2 lata od uczniów z klasy, do której uczęszcza. Uczennica była badana w poradni psychologiczno- pedagogicznej. Z diagnozy wynika, że rozwój intelektualny jest powyżej przeciętnej, ale opóźniony jest rozwój społeczny i emocjonalny, co zauważalne jest w relacjach z uczennicą. Obecnie rodzice twierdzą, że uczennica ze względu na opóźniony rozwój emocjonalno-społeczny nie poradzi sobie w klasach starszych i chcą, aby córka pozostała na drugi rok w klasie trzeciej. Wychowawca klasy nie widzi takiej potrzeby.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?