Czy dyrektor szkoły podstawowej z obniżką godzin może realizować godziny wspomagające w ramach godzin ponadwymiarowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy dyrektor szkoły podstawowej (z obniżką godzin) może realizować godziny wspomagające w ramach godzin ponadwymiarowych i czy musi występować o zgodę na nadgodziny do organu prowadzącego? 2. Czy nauczyciel zatrudniony na 7/18 etatu , który będzie miał przez okres miesiąca tygodniowo 1 godzinę wspomagająca musi mieć aneksowaną umowę o pracę na 8/18? 3. Czy nauczyciel, który ma 1,5 etatu w szkole ( 27 godzin) może realizować dodatkowo 1 godzinę zajęć wspomagających? Jego wymiar będzie wynosił 28 godzin tygodniowo.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX