Czy dyrektor szkoły podstawowej powinien upoważnić nauczycieli oddelegowanych z innych szkół do przetwarzania danych osobowych... - OpenLEX

Czy dyrektor szkoły podstawowej powinien upoważnić nauczycieli oddelegowanych z innych szkół do przetwarzania danych osobowych podczas pracy w komisji egzaminacyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły podstawowej powinien upoważnić nauczycieli oddelegowanych z innych szkół do przetwarzania danych osobowych podczas pracy w komisji egzaminacyjnej?

Na jakiej podstawie prawnej dyrektor przetwarza dane nauczycieli oddelegowanych do pracy w komisji egzaminacyjnej?

Czy wobec nauczycieli z innych szkół należy wywiązać się z obowiązku informacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX