Czy dyrektor szkoły podstawowej powinien dbać o tereny gminne, na których znajduje się plac zabaw i boisko, z którego szkoła korzysta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły podstawowej powinien dbać o tereny gminne, na których znajduje się plac zabaw i boisko z którego szkoła korzysta?

Według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Czy w świetle przepisów dyrektor szkoły nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, za nadzór nad nimi?

Czy grono pedagogiczne może bez zgody dyrektora organizować różnego rodzaju imprezy poza terenem szkoły bez wcześniejszego uporządkowania i sprawdzenia bezpieczeństwa zabawy?

Jak powinna wyglądać współpraca z samorządem lokalnym?

Czy dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo dzieci i jak powinien wyglądać porządek wokół szkoły oraz terenów gminnych, z których szkoła korzysta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX