Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły podstawowej może wykreślić z księgi uczniów, ucznia posiadającego orzeczenie w stopniu umiarkowanym o potrzebie kształcenia specjalnego nie należącego do obwodu danej placówki, z uwagi na agresywne zachowanie wobec nauczycieli i uczniów III klasy szkoły podstawowej? Rodzice nie chcą umieścić dziecka w placówce specjalnej, uczeń ma nauczyciela wspomagającego na każdych zajęciach, przy czym uczeń nie jest w stanie funkcjonować w klasie integracyjnej i są prowadzone zajęcia indywidualne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?