Czy dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela ma obowiązek przekazania temu nauczycielowi kserokopii protokołów kontroli... - OpenLEX

Czy dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela ma obowiązek przekazania temu nauczycielowi kserokopii protokołów kontroli przeprowadzonych w szkole przez kuratorium?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niemiec Renata
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela pracującego w tej szkole w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ma obowiązek przekazania temu nauczycielowi kserokopii protokołów kontroli przeprowadzonych w szkole przez kuratorium, organ prowadzący czy inspektora pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?