Czy dyrektor szkoły musi dokonać oceny pracy nauczyciela, z którym ustaje stosunek pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel został zatrudniony w szkole z dniem 1.09.2022 r. na okres 2 lat, tj. do dnia 31.08.2024r. W tym okresie odbywał przygotowanie do zawodu. W drugim roku pracy dyrektor, zgodnie z art. 6a ust 1 pkt 1da ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dokonał obowiązkowej oceny pracy nauczyciela. Nauczyciel otrzymał ocenę pracy w dniu 10.05.2024 r. (za okres od 1.09.2022 r. do 16.02.2024 r.). Nauczyciel od dnia 1.09.2024 r. nie będzie już zatrudniony w obecnej placówce. Czy w związku z ustaniem zatrudnienia, dyrektor zobowiązany jest zgodnie z 6a ust 1 pkt 1db KN dokonać ponownej oceny pracy nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia wygaśnięcia stosunku pracy (czy wystarczy, że nauczyciel "opuści" placówkę z oceną pracy, którą otrzymał w dniu 10.05.2024 r.)? Jeżeli ta ocena pracy jest obligatoryjna, to za jaki okres czasu należy ocenić nauczyciela (czy od 1.09.2022 r. - do 31.08.2024 r., czy też od 17.02.2024 r. - do 31.08.2024 r.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX