Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko niepełnosprawne z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawnością ruchową (tzw. niepełnosprawność sprzężona) uczęszcza do przedszkola samorządowego ogólnodostępnego. Rodzic dziecka domaga się od dyrektora przedszkola zwolnienia z opłaty za wyżywienie. Czy w obecnym stanie prawnym dyrektor przedszkola może zwolnić takiego rodzica z opłaty za wyżywienie? Jeśli tak to na jakiej podstawie? Czy środkami z subwencji na to dziecko można pokryć koszty wyżywienia, których domaga się rodzic?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację