Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły może zwiększając obowiązki pracownikowi administracji czy obsługi podnieść kategorię zaszeregowania i płacę zasadniczą uwzględniając widełki zawarte w regulaminie wynagradzania szkoły? Według rozporządzenia minimalna grupa wynagrodzenia zasadniczego dla stanowiska np: kasjer wynosi VI, dla samodzielnego referenta wynosi VII, dla głównego księgowego XVI, czy oznacza to sztywną, niezmienna kategorię, czy można ją podwyższyć dowolnie wraz ze zwiększaniem obowiązków? Czy na danym stanowisku należy przyznać pracownikowi tylko i wyłącznie kategorię jaka wynika z rozporządzenia (tą określoną jako minimalną), czy można dać wyższą, np: VIII, X, XV, XIX ...? W regulaminie wynagradzania naszej szkoły jest określona tylko minimalna grupa wynagrodzenia zasadniczego, brak jest górnego poziomu. Dla każdej kategorii zaszeregowania określona jest minimalna i maksymalna płaca zasadnicza, której nie można przekroczyć.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?