Czy dyrektor szkoły może zawierać umowy nieodpłatnego użyczenia szkolnych obiektów sportowych zakładowi karnemu na zajęcia rekreacyjno-sportowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor samorządowej jednostki budżetowej (szkoła) może użyczać nieodpłatnie zakładowi karnemu, na zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach procesu readaptacji osadzonych, obiekty sportowe (basen, sala gimnastyczna, siłownia), będące w jego dyspozycji. Szkoła jest czynnym podatnikiem podatku VAT?

Czy nieodpłatne umowy użyczenia (na zajęcia sportowo-rekreacyjne) mogą być zawierane z samorządowymi jednostkami budżetowymi i Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX