Czy dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne? - OpenLEX

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 stycznia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2020 r.

PYTANIE

Nauczyciel jest nieobecny w szkole do  23.02.2021 r. (zwolnienie lekarskie oraz urlop uzupełniający). W związku z powyższym na podstawie art. 10 ust. 7 KN w szkole może zostać zatrudniony nauczyciel dyplomowany, który nie pracował w tej placówce. Nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska i może być zatrudniony w pełnym wymiarze godzin 18/18, nie figuruje w rejestrze KRK. Dyrektor szkoły poprosił o pisemne oświadczenia nauczyciela (art. 10 ust. 5 pkt 2-4a KN). Nauczyciel nie mógł podpisać oświadczenia dotyczącego art. 10 ust. 5 pkt 3 KN. Przeciwko nauczycielowi toczy się postępowanie ws. udziału w bójce. Czy dyrektor powinien prosić o pisemne złożenie oświadczeń (art. 10 ust. 5 pkt 2-4a KN)? Czy dyrektor może nawiązać stosunek pracy z nauczycielem, który nie podpisuje oświadczenia art. 10 ust. 5 pkt 3 KN? Czy w opisanym przypadku ma zastosowanie art. 10 ust. 8 KN?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?