Czy dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela-emeryta do końca zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rozwiązujemy z nauczycielką umowę o pracę z dniem 24 lutego br. na jej wniosek w związku z przejściem na emeryturę. Od 6 marca planujemy ponownie zatrudnić w/w nauczycielkę. Czy prawidłowe będzie zatrudnienie tej nauczycielki do 23 czerwca tj. do końca trwania zajęć lekcyjnych i wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, czy raczej powinno się zatrudnić w/w nauczycielkę na taki okres, aby wykorzystała urlop wypoczynkowy w naturze, a może można (powinno się) do 31.08.2023 r.? Czy za okres zatrudnienia już jako emerytki będzie jej się należało dodatkowe wynagrodzenie roczne? Czy okres ten będzie się sumował z okresem od 01.01.2023 r. do 24.02.2023 r. i razem musi stanowić 6 miesięcy, żeby dodatkowe wynagrodzenie roczne się należało, czy każdy z tych okresów trzeba będzie rozpatrzyć osobno?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX