Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły może zaplanować, a organ prowadzący musi wyrazić zgodę na realizację np. 4 indywidualnych godzin z matematyki dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność? Jeśli tak, czy godziny te powinny być realizowane oprócz godzin, które dziecko realizuje z klasą (w konsekwencji zrealizuje więcej godzin z matematyki niż jego rówieśnicy w klasie) czy raczej godziny te powinny być realizowane zamiast godzin z klasą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?