Czy dyrektor szkoły może udzielić osobie, która nie jest pracownikiem szkoły informacji na temat aktualnego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły jest zobowiązany udzielić osobie, która nie jest pracownikiem szkoły (nie jest byłym, ani czynnym pracownikiem szkoły) informacji w następującym zakresie: aktualny regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zarządzenia w sprawie powołania komisji socjalnej, wydatków na poszczególne działy naliczonego ZFŚS od 2014 roku oraz protokołów odbytych zebrań komisji socjalnej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access