Czy dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem niepedagogicznym oczekującym na decyzję o przyznaniu renty? - OpenLEX

Czy dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem niepedagogicznym oczekującym na decyzję o przyznaniu renty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik niepedagogiczny zakończył świadczenie rehabilitacyjne ale od lekarza medycyny pracy nie dostał zdolności do pracy, będzie się starał o rentę. Jakie rozwiązania może zastosować pracodawca czekając na decyzję organu rentowego? Jakiego rodzaju nieobecność ma w/w pracownik czy to nieobecność usprawiedliwiona niepłatna, a jeśli tak to na podstawie jakiego dokumentu? Czy pracodawca może rozwiązać z takim pracownikiem stosunek pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX