Czy dyrektor szkoły może przyjąć do klasy I szkoły podstawowej dziecko sześcioletnie, które uczęszczało do szkoły na Ukrainie,... - OpenLEX

Czy dyrektor szkoły może przyjąć do klasy I szkoły podstawowej dziecko sześcioletnie, które uczęszczało do szkoły na Ukrainie, na takich samych zasadach, jak dziecko polskie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 marca 2022 r.
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2021 r.

PYTANIE

W obwodzie naszej szkoły jest zameldowane dziecko 6 - letnie, które ma obywatelstwo ukraińskie i obecnie mieszka i uczęszcza do klasy I szkoły podstawowej na Ukrainie. Rodzice dziecka planują teraz w trakcie roku szkolnego przyjechać do Polski, zamieszkać poza obwodem naszej szkoły, ale zapisać córkę do klasy pierwszej w naszej szkole. Znajomość języka polskiego u dziecka jest chyba średnia. Czy dyrektor powinien przyjąć dziecko do I klasy, jeśli tak to na podstawie jakich dokumentów ze szkoły ukraińskiej i jakich ze strony rodziców? Czy konieczne będzie przebadanie dziecka i opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX