Czy dyrektor szkoły może przekazać informację o wysokości przyznanych nauczycielom nagród z okazji Dnia Nauczyciela... - OpenLEX

Czy dyrektor szkoły może przekazać informację o wysokości przyznanych nauczycielom nagród z okazji Dnia Nauczyciela przewodniczącemu rady powiatu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przewodniczący rady powiatu, (który jest jednocześnie przewodniczącym związków zawodowych) za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego zwrócił się do dyrektora szkoły o przesłanie mu informacji o wysokości przyznanych nagród z okazji dnia nauczyciela, które dyrektor szkoły przyznał pracownikom pedagogicznym oraz administracji i obsługi (wykaz imienny z kwotą przyznaną każdemu pracownikowi). Dyrektor szkoły sporządził taki wykaz i przesłał go Dyrektorowi Wydziału Edukacji, który to przekazał wykaz Przewodniczącemu Rady Powiatu. Przewodniczący następnie rozesłał taki wykaz do wszystkich członków związku zawodowego w szkole, zarówno wysokość nagród nauczycieli, jak i pracowników administracji. Czy miał prawo rozesłać takie dane do innych osób? Szczególnie jeżeli chodzi o informację o nagrodach pracowników administracji i obsługi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX