Czy dyrektor szkoły może podjąć kroki prawne wobec rodzica klasy mistrzostwa sportowego, który wymusza na dyrektorze szkoły... - OpenLEX

Czy dyrektor szkoły może podjąć kroki prawne wobec rodzica klasy mistrzostwa sportowego, który wymusza na dyrektorze szkoły mistrzostwa sportowego łamanie przepisów prawa oraz znieważa dyrekcję i pracowników szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły może podjąć kroki prawne na podstawie art. 224 k.k. wobec rodzica klasy mistrzostwa sportowego, który wymusza na dyrektorze szkoły mistrzostwa sportowego łamanie przepisów prawa i podważa wszystkie decyzje dyrektora oraz znieważa dyrekcję i pracowników szkoły? Rodzic poprzez dziennik elektroniczny wręcz nachalnie podważa decyzje dyrektora szkoły. Wymusza na dyrektorze szkoły łamanie przepisów prawa , pisze notorycznie widomości przedstawiając swoje wizje funkcjonowania szkoły. W marcu, kwietniu 2020 r. w czasie trwania epidemii, pomimo zakazu rodzic domagał się nachalnie i kilkukrotnie organizacji zajęć sportowych przez szkołę. W okresie początku epidemii miał ogromne pretensje, że dyrektor szkoły nie wyraził zgody, ze względu na bezpieczeństwo uczniów, na udział uczniów w turnieju mini siatkówki. Obecnie wymusza na dyrektorze szkoły, by wyraził zgodę na przewóz uczniów w czasie zajęć szkolnych prywatnymi samochodami rodziców pomiędzy treningami w szkole a realizacją zajęć zdalnych w domu. Dodatkowo rodzic nie przyjmuje żadnych rzeczowych wyjaśnień ze strony dyrektora szkoły o zakazie organizacji zajęć w czasie epidemii (w marcu, kiedy to można było organizować tylko konsultacje dla uczniów). O fakcie, że dyrektor szkoły musi w czasie zajęć zapewnić opiekę uczniom i nie może wyrazić zgodę na transport uczniów prywatnymi samochodami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX