Czy dyrektor szkoły może odmówić przekazania danych ucznia, który złożył oświadczenie o wulgarnym, niestosownym zachowaniu... - OpenLEX

Czy dyrektor szkoły może odmówić przekazania danych ucznia, który złożył oświadczenie o wulgarnym, niestosownym zachowaniu nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły może odmówić przekazania danych ucznia, który złożył oświadczenie o wulgarnym, niestosownym zachowaniu nauczyciela?

Nauczyciel domaga się ujawnienia danych ucznia, który złożył oświadczenie w celu wniesienia sprawy do sądu w związku z popełnieniem przestępstwa - pomówieniem i naruszeniem jego dóbr osobistych. W sprawie funkcjonowania nauczyciela dyrektor szkoły złożył zawiadomienie o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka do Rzecznika Dyscyplinarnego dla nauczycieli.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX