Czy dyrektor szkoły ma prawo zobowiązać nauczyciela do podpisania oświadczenia, w którym wyrazi on zgodę na pracę w godzinach... - OpenLEX

Czy dyrektor szkoły ma prawo zobowiązać nauczyciela do podpisania oświadczenia, w którym wyrazi on zgodę na pracę w godzinach ponadwymiarowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły ma prawo żądać od nauczyciela podpisania przez niego oświadczenia o następującej treści: "Oświadczam, że akceptuję i przyjmuję do realizacji przydział czynności na rok szkolny 2012/2013. Jednocześnie wyrażam zgodę na pracę w godzinach ponadwymiarowych powyżej 4 godzin?"

Ponadto nadmieniam, że przydział czynności nie jest nauczycielowi znany, gdyż dyrektor nie przedstawił jeszcze planu pracy szkoły. Nauczycielowi jedynie został podany przydział godzin dydaktycznych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?