Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia na wniosek złożony przez rodzica ucznia i po wydaniu opinii przez publiczną poradnię o takiej potrzebie? Czy organ prowadzący może odmówić dyrektorowi dodatkowych godzin przyznanych na zorganizowanie dla ucznia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?