Czy dyrektor szkoły ma obowiązek dodatkowo uregulować zasady podroży służbowej swoich pracowników w wewnętrznych regulaminach, jeżeli zostało to określone w innych przepisach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek dodatkowo uregulować zasady podroży służbowej swoich pracowników w wewnętrznych regulaminach np. w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych? Zasady podróży służbowych zostały uregulowane rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Czy pomimo tych rozporządzeń dyrektor jest zobowiązany kwestię podróży służbowych swoich pracowników uregulować również w wewnętrznych procedurach szkoły?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access