Nowość Czy dyrektor szkoły jest zobligowany przesyłać protokoły rady pedagogicznej na dziennik elektroniczny nauczycielom do wglądu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Balicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły jest zobligowany przesyłać protokoły rady pedagogicznej na dziennik elektroniczny nauczycielom do wglądu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX