Czy dyrektor przedszkola podczas przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową może zaproponować pracownikowi inne stanowisko pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor przedszkola podczas przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - dalej przep. wpr. u.f.p., może zaproponować pracownikowi inne stanowisko pracy oraz umowę zawartą na czas nieokreślony zmienić na czas określony, mimo iż w uchwale samorządu terytorialnego dotyczącej likwidacji zakładów budżetowych jest zapis:" pracownicy zakładów budżetowych stają się pracownikami odpowiednich jednostek budżetowych zatrudnionymi na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy "?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX