Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy organizacji pracy przedszkola podczas dyżuru wakacyjnego ustalonego przez organ prowadzący. W okresie od 29 lipca 2013 r. do 9 sierpnia 2013 r. przedszkole pełni dyżur. W tym czasie w placówce dyrektor nie będzie miał do dyspozycji kucharki (L-4) ale ma możliwość korzystania z uprawnień do pełnienia tego stanowiska przez innego pracownika obsługi zatrudnionego na 0,75 etatu jako pomoc nauczyciela oraz 0,25 etatu jako pomoc kucharki. Nadmienię, iż w przedszkolu w tym czasie będzie przebywała niewielka liczba dzieci, a więc pomoc nauczyciela nie jest potrzebna.

Dyrektor chcąc by wspomniana wyżej osoba (pomoc kucharki i pomoc nauczyciela) pracowała na stanowisku kucharki (posiada uprawnienia i wyraża zgodę) w okresie dyżuru wakacyjnego. Jakie w związku z tym powinien poczynić formalno-prawne kroki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?